OBAVEŠTENjE


Centar za edukaciju fudbalskih trenera FS Srbije organizuje SEMINAR ZA OBNOVU UEFA LICENCI "B", "A" i "PRO" NIVOA

Seminar će se održati od 12. do 14. decembra 2016. u Sportskom centru FS Srbije u Staroj Pazovi.

Seminar je obavezan za sve trenere kojima validnost licence ističe, što podrazumeva obavezno prisustvo.

Do 07. decembra 2015. godine dostaviti kancelariji Centra sledeću dokumentaciju :

  • 1 .Fotokopiju licence i diplome
  • 2. Uplatu kotizacije
  • 3. Prijavu (preuzeti na sajtu FSS)
  • 4. Fotografija (dimenzije za pasoš)

Dokumentaciju dostaviti lično Centru, poštom na adresu Kralja Petra 30. Beograd, ili putem e-maila: fss@sbb.rs

Uplata kotizacije se vrši na žiro račun Centra 205-89166-19, poziv na br.651/13, u iznosu:

  • Za nivo B - 10.000.00 dinara
  • Za nivo A - 20.000,00 dinara
  • Za nivo PRO - 40.000,00 dinara

RASPORED PREDAVANjA

  • 12. decembar 2016. - OBNOVA "PRO" lice u 10:00h
  • 13. i 14. decembar 2016. - OBNOVA "A" licence u 10:00h
  • 13. i 14. decembar 2016. - OBNOVA „B“ licence u 10:00h

Centar za edukaciju fudbslskih trenera FSS