Centar za edukaciju fudbalskih trenera FS Srbije organizuje
Seminar za obnovu UEFA licenci 'B' i 'A' nivoaSeminar će se održati od 13. i 14. juna 2016. u Sportskom centru FS Srbije u Staroj Pazovi sa početkom u 10:00h.

Seminar je obavezan za sve trenere kojima validnost licence ističe, što podrazumeva obavezno prisustvo.

Do 08. juna 2016. godine dostaviti kancelariji Centra sledeću dokumentaciju:

  • 1. Fotokopiju licence i diplome
  • 2. Uplatu kotizacije
  • 3. Prijavu (preuzeti na sajtu CEFT-a),
  • 4. Fotografiu (dimenzije za pasoš)

Dokumentaciju dostaviti lično Centru, poštom na adresu Kralja Petra br. 30, Brograd, ili putem e-maila: fss@sbb.rs .

Uplata kotizacije se vrši na žiro račun Centra 205-89166-19, poziv na br. 651/13, u iznosu:

  • Za nivo Б - 10.000.00 dinara
  • Za nivo А - 20.000,00 dinara